top of page

בס"ד​

עבודה עם ילדים מחייבת גישה מיוחדת. 

טיפולים רפואיים נתפסים אצל כולנו כחוויה מפחידה
אצל ילדים החוויה המפחידה אפילו יותר חזקה. 

כשמלווים ילדים לטיפול רפואי הכי חשוב זה לראות אותם, 
לשחק איתם, לצחוק איתם ולהפוך את החוויה המפחידה
לחוויה מהנה. גישה זו הכרחית ליצירת חוויה טובה עבור הילדים שלנו... 

במשך שנים רבות אני עוסק בתחומי הטיפול, הרפואה 
ובעבודה עם ילדים. הכישורים שרכשתי בכל התחומים האלה 

מאפשרת לי להיות שם בשביל הילדים בתקופה מאתגרת זו. 

אמבולנס "גלגלי חיים" הוא אמבולנס חדיש, מפנק ומותאם לילדים. הנסיעה באמבולנס הינה אישית, חווייתית ואפילו מהנה.   

שלכם,

חיים גיל דוד

054-7-65-62-62

bottom of page